top of page

Syksyn kohokohta – Business Rally-seminaaripäivä 2021


Vuosi 2021 alkaa lähestymään hiljalleen jo loppuaan, joten nyt on hyvä aika muistella syksyn kohokohtaa eli Business Rally- seminaaripäivää. Tapahtuma teki menestyksekkään paluun kahden vuoden tauon jälkeen Laukaan Peurungassa, 30.9.2021.


Tapahtuma sisälsi runsaasti mieleenpainuvia esiintymisiä, ajatuksia herättäviä puheenvuoroja sekä monipuolista verkostoitumista. Tapahtuma alkoi puolilta päivin ja ensimmäisenä vuorossa oli tilaisuuden avaus kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon toimesta. Wallinheimo nosti puheessaan esille kaksi selkeää huolenaihetta. Ensinnäkin suomalaiset liikkuvat tänä päivänä aivan liian vähän, mikä tulee lisäämään sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa. Toisekseen näissä sosiaali- ja terveyspalveluissa on merkittävä resurssipula, mikä ei tule lähivuosina helpottamaan. Huoltosuhteessa on siis merkittävä ongelma, minkä korjaamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Wallinheimon avauksen jälkeen oli vuorossa lyhyet tervetuliaissanat järjestäviltä tahoilta – Suomen Yrityskehitys Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Peurunka Oy


Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo avasi seminaaripäivän.

Seuraavaksi siirryttiin tapahtuman ensimmäiseen teemaan – ikääntyneiden kotona asumisen teknologinen tuki. Tässä osiossa pääsimme kuulemaan case-esittelyitä monipuolisista ja vaikuttavista teknologisista ja digitaalisista ratkaisuista, joilla voidaan tukea ikääntyneiden turvallista ja aktiivista kotona asumista. Case-esittelyitä pitivät Suomen Kotidata Oy, DigiRehab Suomi, Onerva Hoivaviestintä Oy, Secapp Oy sekä TeleAlarm.


Teema koettiin erittäin tärkeäksi ja se kirvoitti aktiivisia keskusteluja koko seminaaripäivän ajan. Tärkeänä pidettiin, että kotona asumista tukevat teknologiat saadaan sujuvaksi osaksi kotona asumisen tukea ja hoivaprosesseja. Teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen nähtiin lisäävän ikääntyneiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä, ennaltaehkäisevää toimintakyvyn tukemista ja toimintakykyistä kotona asumista. Teknologioita ei siis pidä nähdä pelkkinä lisäkustannusten aiheuttajina, vaan ennen kaikkea resurssipulan helpottajina, kun ikääntyneiden tarvitsemia palveluja voidaan tarjota ajasta ja paikasta riippumatta ja entistä monipuolisemmin.


Päivän toisena teemana oli vuorossa työkykyjohtamisen paneelikeskustelu. Asiantuntijapaneelissa keskusteltiin työkykyjohtamisen trendeistä ja siitä, miten yhteiskunnan sekä työelämän muutokset heijastuvat työntekijöiden kokemaan psyykkisen kuormitukseen. Keskusteluissa nousi esille hyviä käytännön esimerkkejä siitä, kuinka työnantaja voi tukea työkykyä sekä työhyvinvointia matalan kynnyksen psykoterapiapalveluilla. Paneelin asiantuntijat olivat:

  • Janne Hautala, Firstbeat Technologies Oy

  • Miia Malvela, Liikkuva aikuinen -ohjelma, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr

  • Hugo Miskala, Kuuleva Oy

  • Nina Laurila, Paytrail Oyj

  • Juha-Pekka Turpeinen, Pihlajalinna Oyj

  • Sanna Rossi, Peurunka Oy

Työkykyjohtamisen keskustelupaneeli

Iltapäivästä vuorossa oli edellisessä tapahtumassa paljon kiitosta saanut Business Speed Networking -osio, jossa osallistujat kiersivät eri pöydissä keskustelemassa liiketoiminnoistaan muutaman minuutin ajan. Keskusteluissa oli vapaa teema, mutta esille nousivat enimmäkseen aiemmista osioista tutut teemat – tulevaisuuden teknologiset ratkaisut hyvinvointipalveluihin sekä työkykyjohtaminen ja sen kehittäminen.


Business Speed Networking

Seminaaripäivän viimeisenä virallisena osiona oli tapahtuman huipentanut Rahoituspaneeli. Tuttuun tapaan, kolme mielenkiintoista ja innokasta kasvuyritystä pääsivät pitchaamaan rahoittajille ja seminaaripäivän yleisölle.


”Hienoa nähdä mikä voima on sillä, että eri näkökulmista tulevat ihmiset keskustelevat ja luovat yhteisiä näkökulmia haasteellisilla hyvinvointiteknologioiden ja -palveluiden alueilla. On tärkeää, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon – asiakkaat, hyvinvointipalveluiden tuottajat, teknologiat ja liiketalous”

- Jukka Lassila. CEO ja perustaja. Suomen Yrityskehitys Oy

Monialaisen kuntoutuksen -kehitysohjelma haluaa kiittää lämpimästi kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Tapahtuma oli kaiken kaikkiaan todella onnistunut ja olemme ylpeitä siitä, että saimme paikalle niin laajan verkoston asiantuntijoita ja yritysten edustajia. Lisää tietoa seminaaripäivänä esille nousseista aiheista ja meneillään olevista hankkeista saat meiltä. Jos haluat mukaan Monialaisen kuntoutuksen ja Älyhoivan -ohjelmaan, voit silloinkin olla yhteydessä.

Jukka Lassila

Toimitusjohtaja

Suomen Yrityskehitys Oy

0 comments

Comments


bottom of page