top of page

Koronaviruksen vaikutukset kuntoutuspalveluiden toteuttamiseen

Updated: Mar 19, 2020

Koronavirus vaikuttaa myös kuntoutuspalveluiden toteutukseen. KELA tiedotti viime viikolla (13.3.2020) ohjeistuksistaan kuntoutuspalveluiden tuottajille ja antoi menettelyohjeet koronaviruksen aiheuttamista varotoimenpiteistä. Kuntoutuspalveluiden toteuttajia suositellaan seuraamaan tiiviisti ajankohtaisia tiedotteita terveysviranomaisilta sekä toimimaan saatujen ohjeiden mukaisesti.


Etäkuntoutusta hyödynnetään, jos sen toteuttaminen on mahdollista ja onnistuu palvelusopimuksen puitteissa. Etäkuntoutuksen toteutuksessa tulee huomioida Valviran ohjeistus. KELA tiedotti 17.3. kaikkien läsnäkuntoutuspalveluiden keskeyttämisestä. Mikäli kuntoutuksen toteuttaminen etänä ei ole mahdollista, palvelu keskeytetään ja kuntoutukseen palataan tilanteen normalisoiduttua. Tilanteen palauduttua normaaliin kuntoutus- tai terapiakäyntejä voidaan tarpeen mukaan pitää aiempaa tiheämmin. Palveluiden keskeyttäminen on tällä hetkellä voimassa 31.5.2020 saakka. Palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa uuden ajankohdan siirtyneille tai keskeytyneille kuntoutuksille. KELA tiedottaa erikseen myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutuspalveluiden mahdollisista erityisjärjestelyistä..


Koronaviruksen vaikutus näkyy selkeästi myös kuntoutuspalveluiden toteutuksessa ja uusia toteutusmuotoja pyritään hyödyntämään niin hyvin kuin mahdollista. Yksilökuntoutukset pyritään järjestämään etäyhteyksin, mutta osa kuntoutuspalveluista keskeytetään toistaiseksi.


Palveluiden toteuttamisen siirtyessä tai keskeytyessä muutoksia voidaan tarpeen mukaan tehdä myös kuntoutussuunnitelmien voimassaolon jatkamiseen. Kuntoutuspäätös voidaan joissain tapauksissa lakkauttaa väliaikaisesti ja jatkaa myöhemmin tilanteen normalisoituessa.KELAn tiedotteet:


0 comments

Comments


bottom of page