Monialainen kuntoutus -kehitysohjelma

MONIALAINEN KUNTOUTUS -KEHITYSOHJELMA
 

Monialainen kuntoutus -kehitysohjelma on Suomen Yrityskehityksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) yhteistyössä toteutettu ohjelma, jonka tavoitteena on luoda uusia helposti lähestyttäviä ja käyttöönotettavia kuntoutusalan tuote- ja palvelukokonaisuuksia sekä parantaa kuntoutustoiminnan laatua. Yhteistyö on myös osa Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Yrityskehityksen yhdessä toteuttamaa Kasvukiihdyttämö-ohjelmaa. Toiminnan laatu varmistetaan tekemällä kehittämistyötä yhdessä alan parhaiden toimijoiden kanssa.

Yhteistyön tavoitteena on luoda uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia kuntoutusalalle ja kehittää alan toiminnan laatua kokonaisuudessaan. Palvelukokonaisuus tullaan kaupallistamaan kotimaan lisäksi myös kansainvälisille markkinoille.

Tuotteistettu kokonaispalvelukonsepti tullaan rakentamaan asiakaslähtöisesti, loppuasiakasta silmällä pitäen. Helppokäyttöisyys on kaiken keskiössä. Tuotteistettavat palvelut ja teknologiat voivat liittyä esimerkiksi työperäisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen havaitsemiseen, ennaltaehkäisemiseen sekä niistä kuntoutumiseen, eri-ikäisten kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumiseen tai vaikkapa liikkujan vammoista kuntoutumiseen.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin ympärille syntyy koko ajan uusia, digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja ja palveluja. Palvelut ovat kuitenkin usein yksittäisiä, ja selkeiden kokonaisuuksien muodostaminen voi olla haastavaa. Erityisesti kuntoutuksen osalta nykyteknologiaa hyödyntävät, helppokäyttöiset ja asiakaslähtöiset kokonaisratkaisut puuttuvat lähes kokonaan.

Kuntoutustarve kasvaa jatkuvasti muuttuvien yhteiskuntarakenteiden, nykyisten elämäntapojen sekä työelämän kiristyneiden vaatimusten vuoksi. Kuntoutustoiminta ei kuitenkaan ole kehittynyt samaa tahtia; pitkät kuntoutusjaksot ja nykyelämän vaatimukset ovat vaikeasti yhdistettävissä. Panostusta tarvitaan uusien, arjen toimintoja huomioivien ja tukevien kuntoutuksen mallien luomiseen sekä oikea-aikaisten kuntoutumisprosessien kehittämiseen.

Physiotherapy
Tech Watch
Pilates
 
YHTEISTYÖKUMPPANIT

Monialainen kuntoutus -kehitysohjelmaan valitaan alansa parhaimmat toimijat ja yhteistyön avulla varmistetaan toiminnan laadukkuus. Uusia innovatiivisia ja kehittämishaluisia yrityksiä haetaan mukaan jatkuvasti. 

automation-2710335_960_720_edited.jpg
yoga-2587066_960_720_edited.jpg
fitness-3448864_960_720_edited.jpg
human-2972206_960_720_edited.jpg
Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä

Voit soittaa tai laittaa meille viestiä. 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä

Voit soittaa tai laittaa meille viestiä.